New Book release

ELEGIER, spridda anteckningar, Wall & Vivien Publishing

Fotografier, dikter och fotografier