Wall & Vivien Publishing

.

.

Smältpunkten

Roman av Anders Wällhed

Romanen Smältpunkten, berättar om människor som lämnat tydliga avtryck i Göteborgs kulturliv, men som nu existerar som stadens efterlämnade skuggor. Här finns Sigurd Andersson, en före detta provokativ journalist och nu närmast bortglömd nöjesprofil. På ofrivillig landsflykt på någon ö i oceanen, fördjupas sökandet efter en försvunnen kärlek.

Smältpunkten är en berättelse där satirens humoristiska svängar och bitvis anarkistiska synsätt får fotfäste under tillvarons vingar. På ön finns också, som en slumpens ingivelse, bokens författare som försörjer sig som biografiskrivare. Händelserna i boken ställer sig framför tidens oundvikliga smältugn och finner brytpunkter i både förortens gängkrig i Göteborg och i smärtsamma beskrivningar av Stockholms knarkträsk.

Tidsskuggan faller tung över unga människors utsatthet, ständigt påtvingade skönhetsideal och sökande efter den egna identiteten. Den utsatta verkligheten speglas av en växande pandemi och den stumma maktlösheten inhyst i vardagstristess och uppgivenhet. Romanen söker mening och svar medan livet oavbrutet närmar sig sin smältpunkt medan dagarna fortsätter som vanligt.

.

.——————-

.

.

The aim of this site is to get attention and make awareness of the seafarer’s profession and conditions.

It is an online platform which daily/weekly/monthly publishes stories, videos, interviews and news about  the life of seafarers.

Seafarers’ work is crucial for the well-being worldwide. Goods as clothing, food electronics, etc. mainly come through shipping.

Our vision is that this large group of people, the seafarers, will be seen, heard and understood by a large public.  

Seafarers – The heroes of the sea.

..

.——————-

.

Humans as Commodities

by Stefan F. Lindberg and Lennart Johnsson

.

Throughout history, people have been standing by the ocean, trying to imagine a different life across the waters.

The movement of individuals and families looking for a better life is indeed a progressive force in the world. At the same time, this progress often comes at a high price for the individual. Constant longing for children and families left behind are the harsh facts behind export figures and flourishing economies.

So, who are these migrant workers? Who are the hard working fishers who can never afford to have fish for dinner? Who are the young women searching for a decent job, but instead ending up exploited in trafficking? And the domestic workers who come to have a closer relationship with their employers’ children than their own – who are they?

Photojournalist Stefan F. Lindberg’s pictures take us on a journey through a world few people like to acknowledge. Lennart Johnsson’s narration completes the pictures and deepens the understanding, sharing the life stories of migrant workers and their families.