Utbildning & Workshops

Vi har utbildningar och workshops inom retorik, kommunikation och personalutveckling, och använder humor som dörröppnare i våra kurser, för att få en avslappnad stämning som grogrund för diskussioner. Det är inte alltid lätt att identifiera varför stämningar uppstår eller varför någon plötsligt inte förmår sig att vara glad på jobbet. Våra kurser inom personalhantering och personalutveckling bygger på ett medvetandegörande av dolda fenomen.

Vi har kortare halvdagskurser i föreläsningsform med en expert som backas upp av en skådespelare, som gestaltar situationer på ett komiskt sätt. Vi erbjuder också workshops som bygger på cases, dvs verklighetstrogna scener där ni får möta våra skådespelare i rollen som patient, bussresenär, anställd som exempel, och där vi gemensamt diskuterar vanliga beteenden kontra medvetna bemötanden.

Vår utgångspunkt handlar om att hitta nycklar för kommunikation, nycklar som oftast är giltiga oavsett bransch. Steg 2 handlar om att medvetandegöra egna beteenden och hur man kan hitta förbi instinktiva reaktioner, och därigenom uppnå bättre resultat och förståelse på arbetsplatsen. Vi blandar in komiska element i kurserna för att tydliggöra klassiska missförstånd i vår arbetsvardag.

Vi erbjuder personalutbildning, retorikkurser, middagsunderhållning, karaktärsgäster och fiktiva konsulter! Vi är etablerade sedan 1996 och samarbetar med slott, herrgårdar och konferensanläggningar i Sverige och i Norge.

Vi har spelat över 3000 interaktiva föreställningar, Shakespeare som sommarteater i 10 år, och använt oss av våra erfarenheter tillsammans med beteendevetare och retorikkonsulter i utbildningssammanhang de senaste 9 åren. Edutainment i sin bästa form!

Välkommen att kontakta oss med Din förfrågan, vi tar fram förslag på hur ett upplägg skulle kunna bli utifrån Era behov. Ring 070-75 75 985