Undercover-servitörer

Undercover-servitörer börjar som dold teater. Till en början anar man bara att något är lite märkligt med serveringen. Efter hand börjar servitörerna ta kontakt med gästerna, diskret och lågmält till en början, men ändå lite utanför ramarna.

Servitörerna ställer frågor, lär känna gästerna, tar reda på internhumor, osv. Efter hand skruvas temperaturen upp i underhållningen, och servitörernas märkliga beteende spelas fram i interaktion med middagsgästerna.

Det hela utmynnar i ett komiskt musik-quiz där ni tävlar i lag vid borden.

Låt oss bli experter på ert företag eller era middagsgäster! Ingen av våra servila servitörer spiller – deras talang är att med träffsäker komik interagera med gästerna.

Våra servitörer har alltid ett nära samarbete med serveringspersonalen, för att garantera er en god helhetsupplevelse med middag, atmosfär och underhållning.

Festens eller konferensens tema kan med fördel vävas in. En professionell underhållning som garanterat höjer temperaturen på festmiddagen eller konferensen!